Tilaa isännöitsijäntodistus

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus on asun­to­kau­pan tär­kein asia­kir­ja. Todis­tus­ta tar­vi­taan, kun asun­toa myy­dään tai vuo­kra­taan tai kun hae­taan lai­naa. Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus sisäl­tää kaik­ki kes­kei­sim­mät tie­dot talo­yh­tiön his­to­rias­ta, talou­del­li­ses­ta tilas­ta, yhtiön raken­nuk­sis­ta ja nii­den kun­nos­ta sekä teh­dyis­tä ja suun­ni­tel­luis­ta korjauksista.

Voit tila­ta hel­pos­ti isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomakkeen. 

    Tilaan isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen (85 €, las­ku­te­taan tilaa­jal­ta)Tilaan isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen asun­non vuo­kraa­mis­ta var­ten (65 €, las­ku­te­taan tilaa­jal­ta)Toi­mi­tus säh­kö­pos­tis­saToi­mi­tus kirjeessä