ilmoita vesimittarin lukema

Täy­tä ohei­sen lomak­keen ken­tät huo­lel­li­ses­ti ja pai­na lopuk­si Lähe­tä ‑pai­ni­ket­ta.
Täh­del­lä *-mer­ki­tyt ken­tät ovat pakollisia.