…Hyvä isännöitsijä

Olem­me talo­yh­tiöi­den osak­kai­den ja asuk­kai­den pal­ve­le­mi­seen eri­kois­tu­nut asia­kas­läh­töi­nen, luo­tet­ta­va, kus­tan­nus­te­ho­kas ja moder­ni palveluyritys.

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me jous­ta­vas­ti muun­nel­ta­via ja hel­pos­ti saa­ta­via isän­nöin­nin ja kiin­teis­tö­hal­lin­non palveluja.

Isän­nöin­tiMuut pal­ve­lut

ASIAT KUNNOSSA

Talo­yh­tiön osak­kaat ja asuk­kaat voi­vat nuk­kua yön­sä rau­has­sa, kun talo­yh­tiö­tä kos­ke­vat asiat ovat hyväs­sä hoi­dos­sa. Asuk­kaat saa­vat ajois­sa tie­don, kun talo­yh­tiös­sä tapah­tuu jotain tär­keä­tä tai kiinnostavaa.

OSAAVA KUMPPANI

Isän­nöin­nin ja kiin­teis­tö­hal­lin­nan pal­ve­lu­tar­jon­tam­me ulot­tuu talo­yh­tiön pit­kän aika­vä­lin suun­nit­te­lun stra­te­gi­ses­ta kon­sul­toin­nis­ta yksit­täin han­kit­ta­viin pal­ve­lu­rat­kai­sui­hin ja päivittäispalveluihin.

OSAAVA KUMPPANI

Isän­nöin­nin ja kiin­teis­tö­hal­lin­nan pal­ve­lu­tar­jon­tam­me ulot­tuu talo­yh­tiön pit­kän aika­vä­lin suun­nit­te­lun stra­te­gi­ses­ta kon­sul­toin­nis­ta yksit­täin han­kit­ta­viin pal­ve­lu­rat­kai­sui­hin ja päivittäispalveluihin.

ASIAT KUNNOSSA

Talo­yh­tiön osak­kaat ja asuk­kaat voi­vat nuk­kua yön­sä rau­has­sa, kun talo­yh­tiö­tä kos­ke­vat asiat ovat hyväs­sä hoi­dos­sa. Asuk­kaat saa­vat ajois­sa tie­don, kun talo­yh­tiös­sä tapah­tuu jotain tär­keä­tä tai kiinnostavaa.

Palvelemme erityisesti pääkaupunkiseudulla ja keskisellä Uudellamaalla toimivia taloyhtiöitä.

Muut palvelut

Taloyhtiön taloudenhoito

Remonttien kilpailutukset

Korjaushistorian laatiminen

Taloyhtiön strategia

Konsultointipalvelut