Taloyhtiön taloudenhoito

Asun­to-osa­keyh­tiöl­le tar­jot­ta­va kir­jan­pi­to­pal­ve­lu, tilin­pää­tös ja verotus.

Pal­ve­lu sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si osa­na isän­nöin­ti­pal­ve­luso­pi­mus­ta että eril­li­se­nä palveluna.

Pal­ve­luun voi lisä­tä myös tar­vit­taes­sa eril­li­siä konsultointipalveluja.

Sovel­tuu myös talo­yh­tiöil­le, jot­ka hoi­ta­vat itse isän­nöin­nin, mut­ta halua­vat saa­da talo­yh­tiön kir­jan­pi­to­pal­ve­lut alan asiantuntijalta.