Remonttien kilpailutukset

 
Laa­dim­me tar­jous­pyyn­nöt ja kil­pai­lu­tam­me kun­to­tut­ki­jat, suun­nit­te­li­jat, ura­koit­si­jat, val­vo­jat ja muut toi­mi­jat ja laa­dim­me tar­jouk­sis­ta yhteenvedon.